Herhalingscursus

 EHBO Nieuwegein

Herhalingslessen

Het door u behaalde EHBO-diploma is 2 jaar geldig. Om voor verlenging in aanmerking te komen dient u elk jaar 6 herhalingslessen te volgen.
De te behandelen stof is verdeeld over deze lessen (inclusief reanimatie en AED-bediening), zodat na 2 jaar uw diploma weer verlengd kan worden. 
Deze lessen worden twee maal per jaar aangeboden. Een serie op de dinsdag- en een serie op de donderdagavond. 

Voor de reanimatieles op de dinsdag- of donderdagavond dient u zich vooraf in te schrijven op een van de herhalingsavonden. Maximaal 12 deelnemers per reanimatieles. Niet ingeschreven, wordt u niet toegelaten.

Let op: U bent zelf verantwoordelijk voor het geldig houden van uw diploma. Mocht u door omstandigheden niet in staat zijn de lessen bij te wonen, neem dan contact op met de ledenadministratie: www.leden@ehbonieuwegein.nl 

Dinsdag

Lestijden zijn van 20.00 uur tot 22.00 uur op de volgende data:
  
les 1  12 september 2017
les 2  10 oktober 2017
les 3  21 november 2017
les 4  16 januari 2018, reanimatie
les 5  13 februari 2018
les 6  13 maart 2018
les 7  10 april 2018, reanimatie (reserve)
  
De jaarlijkse lezing vindt plaats op dinsdag 23 januari 2018.  

De Algemene Leden Vergadering is op donderdag 12 april 2018.

Donderdag

Lestijden zijn van 20.00 tot 22.00 uur op de volgende data:  
   
les 1  21 september 2017
les 2  19 oktober 2017
les 3  30 november 2017
les 4  25 januari 2018, reanimatie
les 5  22 februari 2018
les 6  22 maart 2018
 


Zaterdag

Lestijden zijn van 09.00 tot 16.00 uur op de volgende data:

Les 1 30 september 2017 = Vol
Les 2 28 oktober 2017 = gaat niet door
Les 3 25 november 2017 = Vol
Les 4 17 februari 2018 = Vol
Les 5 17 maart 2018 = Vol

Eèn les staat gelijk aan 6 herhalingsavonden.

Inschrijving voor de betreffende zaterdag geschiedt door overmaking van € 12,50 op bankrekening NL67 INGB 0657 4837 29 t.n.v. EHBO Afdeling Vreeswijk te Nieuwegein, onder vermelding van voorkeursdatum zaterdag en naam deelnemer. De betaling dient uiterlijk 2 weken voor aanvang van de desbetreffende dag ontvangen zijn.

Na ontvangst van de betaling krijgt u een bevestiging via de e-mail.

De zaterdagherhaling start bij minimaal 6 en maximaal 8 deelnemers. Indien de betreffende zaterdag niet door gaat wegens te weinig deelnemers of overboekt is, krijgt u uiterlijk 1 week voor aanvang een telefoontje of e-mail. 

U kunt dan doorschuiven naar een andere zaterdag. Lukt dit niet, dan krijgt u uw geld teruggestort op uw rekening. Share by: