Aanmelden/Contributie

 EHBO Nieuwegein

Contributie en aanmelden 

De contributie bedraagt voor:
• leden met EHBO-diploma en AED/REA € 35,00

Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december. 
U dient uiterlijk één maand van te voren, (dus vóór 1 december) schriftelijk of per e-mail op te zeggen. 

ING - BANK: NL67 INGB 0657 4837 29

Aanmelden als lid:
Klik hier om aan te melden.
 
Share by: