Posten/Hulpverlening

 EHBO Nieuwegein

Hulpverlening bij evenementen 
 
Voor EHBO-ondersteuning bij evenementen, wedstrijden en manifestaties in Nieuwegein kunt u bij ons aankloppen. Uw aanvragen worden verwerkt door onze postcoördinator die de vrijwilligers oproept en deze instrueert. Er wordt altijd in duo’s gepost. Onze posters verlenen eerste hulp bij kleine ongevallen of tot er professionele hulp is gearriveerd.

De Gemeente Nieuwegein houdt rekening met het advies van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Deze heeft een groot aantal documenten ter beschikking gesteld ter ondersteuning van gemeenten, organisatoren van evenementen en EHBO-verenigingen. 

Informatie kunt u vinden op: www.vru.nl 

Wilt u een beroep op ons doen, dan kunt u hier het aanvraagformulier invullen. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op. 

Om de door u gewenste ondersteuning zo goed mogelijk te kunnen organiseren is het van belang dat u de aanvraag ruim van te voren doet, zodat de nodige stappen op tijd gezet kunnen worden.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met  
post-coördinator André Offermans
telefoon 06-233 61 016

Share by: